ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังกำแพง ตั้งอยู่ที่ บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170

โทรศัพท์ 089-9475797 (ผอ.สุขเกษม ทิพโชติ) หรือ 086-0480564 (คุณครูจิตราพร คำภูเขียว)