นายสุขเกษม ทิพโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับ นายสุขเกษม ทิพโชติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกำแพง

วันที่ 14 ก.พ. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านวังกำแพง ได้จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการสุขเกษม ทิพโชติ ที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกำแพง

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 ม.ค. 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติขึ้น มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็น คนดีมีคุณธรรม

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านวังกำแพง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือสำรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความอดทน การสังเกตธรรมชาติรอบตัว ฝึกความสามัคคี ระเบียบวินัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะ ฝึกการระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง ฝึกให้รู้จักการเตรียมตัวในการเดินทางให้ได้ใช้ชีวิตกลางแจ้ง และเผยแพร่กิจการลูกเสือ

ผลการทดสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2562

กีฬากลุ่มอบต.ชีบน

"ชีบนเกมส์ 2562"

ถวายสังฆทานเนื่องในวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมวันคริสต์มาส

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

กิจกรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่โรงเรียน